piątek, 30 października, 2020

Każdy budynek, zanim zostanie oddany do użytku, musi spełniać szereg norm – również tych związanych z zasadami przeciwpożarowymi. Nic w tym dziwnego, pracodawcy powinno zależeć na tym, żeby obiekt był bezpieczny i żeby nie było żadnego ryzyka związanego z jego użytkowaniem. Także już w trakcie działalności danego obiektu należy pamiętać, żeby regularnie sprawdzać, czy żadne zasady związane z bezpieczeństwem nie zostały naruszone. Czuwać nad tym może między innymi inspektor ppoż.

Kto może zostać inspektorem ppoż?

Najprościej rzecz ujmując, inspektor ochrony przeciwpożarowej zajmuje się dbaniem o to, by budynek i wszelkie pomieszczenia z nim związane spełniały zasady przeciwpożarowe a pracownicy poszczególnych miejsc wiedzieli, jak się do nich stosować. Do pełnienia tej funkcji należy mieć odpowiednie kompetencje. Zaleca się, by osoba, która ma sprawować rolę inspektora ppoż, miała ukończone wykształcenie co najmniej średnie. Jednak, jeżeli w danej firmie lub obiekcie jest duże ryzyko wystąpienia pożaru, inspektor powinien być osobą o wyższym wykształceniu, z dodatkowo ukończonym szkoleniem dla inspektorów ppoż. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo budynku należy zatrudnić specjalistę ds. PPOŻ, który ukończył SGSP i posiada niezbędną wiedzę na temat ewakuacji jak i rozwoju pożaru.

Obowiązki inspektora ppoż

W skrócie, do głównych zadań inspektora ppoż należy dbanie o przestrzeganie zasad związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie danego obiektu. Na to składa się jednak wiele różnych czynników. Inspektor jest zatem odpowiedzialny za kontrolę i doradztwo w zakresie wymogów związanych z zasadami przeciwpożarowymi, zarówno pod względem technicznym, budowlanym, jak i instalacyjnym. Pracodawca nie musi przecież znać się na wszystkich szczegółach z tym związanych. A niektóre jego wizje, na przykład związane z rozbudową firmy, mogą się okazać niezgodne z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Inspektor musi zatem w porę takie kwestie wychwycić i doradzić inne, poprawne rozwiązanie. Musi także dbać o to, jak należy rozmieścić w danym budynku i na terenie do niego przylegającym wyposażenie w sprzęt ppoż. Sprawdza zatem, gdzie ulokować gaśnice, czy będzie to miejsce ogólnodostępne, do którego łatwo każdemu dotrzeć.

Do jego obowiązków należy też dbanie o przeglądy, konserwacje i serwisy wszelkich urządzeń gaśniczych. Muszą one być w pełni sprawne, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy dokładnie będzie trzeba ich użyć. Pożar to nie tylko zdarzenie niebezpieczne, ale też zaskakujące – należy więc mieć pewność, że wszystkie urządzenia służące do jego ugaszenia, będą w pełni funkcjonalne i zawsze pod ręką.

Inspektor ppoż jest odpowiedzialny za przygotowanie wszystkich zasad związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w danej firmie czy obiekcie. Po ich przygotowaniu musi przekazać te reguły wszystkim pracownikom, zrobić wewnętrzne szkolenia, a w razie potrzeby – przeprowadzić na przykład próbną ewakuację czy dodatkowe ćwiczenia, które mogą poprawić bezpieczeństwo w budynku. Jeżeli zauważy jakiekolwiek uchybienia lub wyraźnie naruszenie zasad ppoż, ma obowiązek zgłosić to do pracodawcy i nakazać szybkie usunięcie usterek, bądź ukarać osoby, które tych reguł nie przestrzegają.

Uprawnienia inspektora ppoż

Inspektor ppoż, by móc w pełni wykonywać swoje obowiązki, musi mieć też udzielone konkretne uprawnienia związane z działalnością danego obiektu. W skrócie – by móc kontrolować wybrane miejsce, wydział czy komórkę, inspektor ppoż musi mieć możliwość swobodnego dostania się do nich. W gestii pracodawcy należy zapewnienie tego dostępu inspektorowi, w całym budynku, ale też na terenie do niego przylegającym . To właśnie inspektor ppoż może wnioskować o usunięcie usterek lub ukaranie osoby, która nie przestrzega zasady bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Warto również wiedzieć, że zakres uprawnień udzielonych inspektorowi może być znacznie szerszy niż ten podstawowy, jeżeli tylko będzie tego wymagać specyfika danego budynku czy zakładu pracy. Pracodawca może zatem zdecydować, że inspektor ppoż będzie miał znacznie większe uprawnienia, które mogą wiązać się z dodatkowymi działaniami na terenie firmy. 

Źródło: Szkolenia przeciwpożarowe – FireBHPsecurity

0 Comments

Leave a Comment