piątek, 18 września, 2020

Działalność każdej firmy jest ściśle powiązana z prawem. Nic w tym dziwnego, chodzi przecież o to, by wszelkie elementy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej były legalne, zgodne z prawem, a jednocześnie, by były optymalne z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Trzeba również na bieżąco reagować na wszelkie zmiany w ustawodawstwie, bowiem czasem nawet niewielkie zmiany w ustawach czy rozporządzeniach, mogą mieć ogromne znaczenie dla prowadzenia całej działalności. Z pomocą w takich kwestiach przychodzi kancelaria prawna. Dobrze jest zastanowić się nad obsługą prawną firmy już na samym początku, czyli na etapie zakładania działalności.

Założenie firmy

Wybór formy prawnej nowego przedsiębiorstwa może być dość skomplikowanym zadaniem. Jeżeli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza – to tu sprawa jest dość prosta. Wiadomo, kto ją zakłada, na jakich zasadach i jak za nią odpowiada. Jeżeli jednak w grę wchodzi założenie spółki, to już czynników, które będą na to wpływać, należy wziąć pod uwagę znacznie więcej.

Nie bez znaczenia jest to, ile osób chce wspólnie tę spółkę założyć, jaki majątek chcą na to przeznaczyć oraz w jakim zakresie będą za to odpowiadać. Na tej podstawie można podjąć decyzję, czy będzie to spółka jawna, cywilna, partnerska, akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowa czy może komandytowo-akcyjna. Pomóc w tym zakresie może kancelaria prawna. Jej pracownicy szybko i dokładnie wytłumaczą podstawowe różnice w formach prawnych działalności gospodarczej i pomogą wybrać tę najbardziej odpowiednią w przypadku danej firmy.

Bieżąca działalność przedsiębiorstwa

Założenie firmy to pierwszy krok do prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy kolejny może się okazać dużo bardziej skomplikowany i wymagać dużej znajomości prawa. Właśnie dlatego warto zastanowić się nad obsługą prawną przez kancelarię na każdym etapie funkcjonowania firmy. Prawnicy pomagają między innymi przy przygotowaniu i opracowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Mogą to być zarówno umowy wewnętrzne, uchwały zarządów, ale też te, które dotyczą zatrudnienia pracowników czy nawiązania relacji biznesowych z klientem zewnętrznym. Ważne jest, by każdy z tych dokumentów zawierał wszystkie niezbędne zapisy, które będą też mocnym zabezpieczeniem dla przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia ewentualnego sporu z drugą stroną. Wsparcie ze strony prawnika przydaje się również na etapie prowadzenia negocjacji z potencjalnym kontrahentem. Dzięki temu, już na etapie rozmów można ocenić, które ustalenia mogłyby działać na ewentualną niekorzyść firmy i od razu wiadomo, że powinny być przedmiotem dalszych negocjacji.

Pomoc prawnicza jest niezwykle przydatna w przypadku prowadzenia spółki. Kancelaria prawna zajmuje się między innymi przygotowywaniem projektów umów, uchwał i rozporządzeń, zgromadzeń wspólników czy walnych zgromadzeń akcjonariuszy, ale też rejestrację zmian w KRS-ie. Służy także doradztwem w bieżącej działalności firmy, związanej na przykład z nawiązywaniem nowych relacji biznesowych. Bez obecności i uczestnictwa prawnika trudno byłoby przeprowadzić między innymi przekształcenie spółki, sprzedaż udziałów, akcji lub jej całkowitą likwidację.

Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej

Zdarzają się sytuacje, kiedy dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa nie jest już możliwe. Może to wynikać z wielu różnych czynników zewnętrznych, decyzji wspólników, ale też na przykład narastającego zadłużenia. W takim momencie pomoc prawnika jest wręcz niezbędna. Podpowie on, jakie możliwe rozwiązania wchodzą w grę. Czasem wystarczającym działaniem jest przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Może się jednak okazać, że konieczne będzie ogłoszenie upadłości firmy.

Kancelaria prawna pomaga przygotować wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do przeprowadzenia takiego procesu. Prawnik może też reprezentować firmę, właścicieli czy wspólników przed sądami, urzędami i innymi organami administracji publicznej.

Źródło: Salire – kancelaria prawna

0 Comments

Leave a Comment