piątek, 30 października, 2020

Chociaż wolumen transakcji bezgotówkowych systematycznie rośnie, gotówka wciąż odgrywa istotną rolę w obiegu gospodarczym. Nic więc dziwnego, że usługa jej konwojowania nadal cieszy się sporą popularnością. Jak przebiega transport pieniędzy? Czy konwojowanie gotówki jest bezpieczne?

Konwojowanie gotówki – specyfika polskiego rynku

Transport gotówki oraz cennych przedmiotów od zawsze był narażony na ryzyko kradzieży. Profesjonalne firmy przewozowe doskonale zdają sobie z tego sprawę. Dlatego do konwojowania gotówki i wartościowych rzeczy podchodzą z należytą starannością, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo ładunku. Dzięki temu rabunków jest coraz mniej, a ewentualne ataki na konwoje rzadko kiedy kończą się sukcesem. W efekcie polski rynek transportu gotówki uznaje się za spokojny i stabilny.

Wpływ na to ma m.in. waluta. W przypadku euro potencjalny napastnik może o wiele łatwiej skonsumować zrabowane pieniądze niż ma to miejsce w przypadku złotego. W efekcie opłacalność rabunku w Polsce nie jest tak oczywista, jak mogłoby się to wydawać. Po drugie, polskie przepisy prawa, w odróżnieniu od ustawodawstwa niektórych państw europejskich, zezwalają konwojentom na posiadanie broni palnej. Skutecznie odstrasza to potencjalnych rabusiów.

Co więcej, współcześnie firmy z branży cash handling są w stanie wyeliminować pewne zagrożenia już na etapie ustalania prawdopodobieństwa ich wystąpienia. To zasługa doświadczenia i wypracowania określonych standardów bezpieczeństwa. Żeby uniknąć kradzieży, prewencyjnie wdraża się większe środki ochrony niż wymaga tego prawo.

Transport gotówki – niezbędna flota i rzetelni fachowcy

W konwojowaniu gotówki duże znaczenie odgrywa flota transportowa. Dlatego profesjonalne firmy z branży cash handling wykorzystują najnowocześniejsze samochody dostępne na polskim rynku, w tym także pojazdy opancerzone. Spełniają one wszelkie wymogi ustawowe oraz dodatkowe certyfikaty, np. PIMOT. Są również wyposażone w systemy bezpieczeństwa zalecane w rozporządzeniu MSWiA.

Dzięki wbudowanemu GPS-owi możliwy jest precyzyjny monitoring floty transportowej. Skradziony samochód z łatwością da się więc zlokalizować.

Co więcej, w profesjonalnej firmie konwojowej za przewóz gotówki odpowiadają fachowcy. Dysponują oni nie tylko odpowiednim sprzętem służącym do ochrony ładunku, ale również wiedzą, know-how i doświadczeniem. Dzięki temu są w stanie efektywnie zarządzać transportem nawet w sytuacjach kryzysowych.

Obsługa gotówki – z nowoczesnością za pan brat

Dynamiczna transformacja cyfrowa nie ominęła również branży cash handling. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT doszło do zwiększenia bezpieczeństwa konwojowania gotówki. Zapewniają one bowiem płynną i skuteczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym. W rezultacie każdy uczestnik procesu (i nadawca, i odbiorca) otrzymuje dokładne dane na temat poszczególnych etapów transportu pieniędzy.

Coraz więcej firm zajmujących się konwojowaniem gotówki dąży również do standaryzacji wykorzystywanych systemów oraz dokumentacji przewozowej. Pozwala to na lepszą integrację pomiędzy poszczególnymi systemami. Koncepcja ujednolicenia jest zresztą zbieżna z zaleceniami banku centralnego, który na przykład wprowadza jednolity (odpowiadający globalnemu standardowi GS1) format oznakowania pojemników.

Niezależnie od tego, jakimi standardami bezpieczeństwa dysponuje dana firma zajmująca się konwojowaniem pieniędzy, należy ubezpieczyć przewożoną gotówkę. Najczęściej podmiot wykonujący usługę transportu zapewnia takowe ubezpieczenie. Warto jednak sprawdzić sumę i zakres oferowanej ochrony. Pozwoli to uniknąć ewentualnych rozczarowań i umożliwi wypłatę środków w razie rabunku podczas przewozu.

Współcześnie konwojowanie gotówki nie polega na samym jej transportowaniu. To złożony proces, który wymaga również odpowiedniego zarządzania. Dzięki doświadczonemu personelowi, profesjonalnej flocie przewozowej oraz nowoczesnym standardom ochrony udaje się zachować bezpieczeństwo ładunku.

Źródło: CHL Holding

0 Comments

Leave a Comment