piątek, 30 października, 2020

W 2020 roku ruszyła druga edycja rządowego programu dotacyjnego „Czyste powietrze 2.0” przewidująca dofinansowanie na zakup i instalację fotowoltaiki. Co istotne, w drugim naborze znacznie uproszczono procedury składania wniosków i skrócono czas rozpatrywania formularzy. Zwiększeniu uległa też pula dotacji i korzyści dla właścicieli domowych elektrowni słonecznych. Nabór wniosków rusza 15 maja 2020 roku. 

Program „Czyste powietrze” – na czym polega i dla kogo jest przeznaczony? 

Program „Czyste powietrze” ruszył w 2018 roku jako rządowy program dotacyjny dla m.in. właścicieli inwestujących w odnawialne źródła energii, w tym panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Mogą wziąć w nim udział prawni właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, które mają być zasilane energią elektryczną pozyskaną z fotowoltaiki, oraz właściciele lub współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych. 

Jako plan obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program „Czyste powietrze” od początku zakładał maksymalne obniżenie emisji szkodliwych substancji dostających się do atmosfery. Dofinansowaniu, oprócz zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, podlega także wymiana pieców i kotłów zasilanych paliwem stałym, termomodernizacja budynków oraz montaż wentylacji. 

Kto i na jakich zasadach może skorzystać z programu „Czyste powietrze 2.0”? 

Nowe przepisy regulujące zasady przyznawania dotacji w programie „Czyste powietrze 2.0” ogłoszonym w 2020 roku dla instalacji fotowoltaicznej zakładają podział beneficjentów na dwie grupy. Każda z nich upoważniona jest do otrzymania dotacji o różnej wysokości:

  • podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
  • podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka w jego gospodarstwie domowym nie przekracza wartości:

– 1960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym

– 1400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym 

Fotowoltaika a program „Czyste powietrze 2.0” – jakie zmiany? 

Po doświadczeniach pierwszej edycji naboru wniosków do programu ustalono, że zmianom powinny podlegać przede wszystkim warunki składania i przyjmowania wniosków dotacyjnych. Celem drugiej transzy programu „Czyste powietrze 2.0” było zatem ułatwienie procedur pozyskiwania subwencji i odbiurokratyzowania samego programu. Uproszczeniu uległy zatem przede wszystkim wnioski o dotację, które można składać za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej serwisu gov.pl. Dzięki temu proces aplikacyjny skrócił się z dotychczasowych 90 dni do 30 dni. 

W związku z procesem modernizacji programu wzmocniono też współpracę z gminami i ograniczono udział wojewódzkich organów ochrony środowiska w weryfikowaniu wysokości dochodów wnioskodawców. Od tej pory potrzebna do złożenia formularza o dofinansowanie do fotowoltaiki dokumentacja, dane techniczne oraz wysokość dochodów mogą być dostarczane przez wnioskodawców w formie potwierdzonych przez odpowiednią gminę zaświadczeń, faktur VAT i rachunków imiennych. 

Jakie inwestycje podlegają dopłacie? 

Subwencja z programu „Czyste powietrze 2.0” zakłada dotację inwestycji fotowoltaicznych zainstalowanych w istniejących budynkach. Nieruchomość musi być zatem prawnie oddana do użytku. Właściciel fotowoltaiki składający wniosek o dofinansowanie do paneli PV może ubiegać się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej rozpoczętej do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, nie wcześniej jednak niż 15 maja 2020 roku. Program zakłada także wsparcie inwestycji fotowoltaicznych już zakończonych.  

Co z innymi programami dotacyjnymi dla fotowoltaiki? 

Dobrą informacją dla właścicieli fotowoltaiki, którzy będą się ubiegać o dotację w programie „Czyste powietrze 2.0”, jest to, że będą oni mieli możliwość bezawaryjnego korzystania z innych programów dla OZE. Według nowych wytycznych wnioski składane do programu „Czyste powietrze 2.0” mogą być łączone z dotacją „Mój prąd”. W takim przypadku beneficjent ma możliwość pozyskania dodatkowego dofinansowania w wysokości 5 tys. zł. Wnioski można składać wspólnie, bez potrzeby dwóch formularzy. 

Uwaga! Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych są premiowane i będzie można na nie dostać najwyższe dofinansowanie! 

Fotowoltaika – jaką dotację dostanę? 

W drugiej edycji programu „Czyste powietrze 2.0” dotacja uzależniona jest od wysokości dochodów wnioskodawcy i jego przynależności do jednej z dwóch grup kwalifikacyjnych. Jeżeli właściciel paneli PV należy do grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, wówczas może otrzymać nawet 32 tys. zł. Koszty obejmują wykonanie dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych oraz ich zakup i instalację. W ramach podstawowego poziomu dofinansowania właściciel domowej elektrowni słonecznej może ubiegać się o dotację w wysokości maksymalnie 25 tys. zł. 

Uwaga! Właściciele fotowoltaiki, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze 2.0” na instalację fotowoltaiczną, będą też mogli uzyskać wsparcie w ramach programu „Mój prąd” w wysokości maksymalnie 5 tys. zł. Dla obydwu programów obowiązuje jeden wspólny wniosek.

Źródło: House Solutions – fotowoltaika dla domu

0 Comments

Leave a Comment