piątek, 30 października, 2020

Wydajne i bezawaryjne urządzenia do gospodarowania kondensatem są polecane wszystkim przedsiębiorstwom wykorzystującym park maszynowy w postaci kompresorów. Dzięki temu można w sposób prawidłowy, szybki i bezpieczny pozbyć się ubocznego produktu, który występuje w procesie sprężania.

Czym jest kondensat?

Kondensat jest produktem ubocznym procesu sprężania. To wodno-olejowa ciecz, która składa się ze skroplonej pary wodnej, a także aerozoli olejowych, znajdujących się w sprężonym powietrzu. Kondensat powstaje wówczas, gdy przedsiębiorstwo wykorzystuje sprężarki smarowane olejem. To produkt uboczny, który zawiera liczne zanieczyszczenia pochodzące z zasysanego przez sprężarkę powietrza. Mogą to być cząsteczki kurzu, bakterie, wirusy, drobnoustroje, inne patogeny, a także para wodna, pary węglowodorów czy fazy gazowe substancji chemicznych. Kondensat wydziela się w różnych elementach instalacji sprężonego powietrza, do których należy separator cyklonowy, instalacja rurowa, filtry sprężonego powietrza, zbiornik sprężonego powietrza, a także chłodnica końcowa.

Z racji tego, że jest to produkt uznawany za odpad powodujący degradację ekosystemu i zaburzenie prawidłowego funkcjonowania fauny i flory, nie może on być wpuszczany do kanalizacji przed procesem jego uzdatniania. Przepisy o ochronie środowiska regulujące wpuszczanie do kanalizacji kondensatu stanowczo zabraniają tego typu procederu. Zawarte w kondensacie zanieczyszczenia mogą powodować skażenie  wód gruntowych i przedostawać się do kanalizacji miejskiej.

Dlaczego odprowadzanie zanieczyszczonego kondensatu jest zakazane prawnie?

Odprowadzanie kondensatu z układu sprężonego powietrza wymaga jego odpowiedniego uzdatniania, w postaci odseparowania oleju od wody. Dopiero oczyszczona woda może być bezpiecznie odprowadzona do kanalizacji sanitarnej. Warto wspomnieć, że wydzielone w procesie oczyszczania zanieczyszczenia z produktu ubocznego, którym jest kondensat, muszą być bezwzględnie i odpowiednio zutylizowane.  W tym celu stosuje się wydajne w działaniu i nowoczesne separatory kondensatu. Mają one zastosowanie, zarówno dla olejów mineralnych, jak i syntetycznych użytkowanych na co dzień w sprężarkach śrubowych. Dodatkowo, dobrej jakości separator kondensatu potrafi odseparować olej z wysoko zemulgowanych kondensatów, które są produktami ubocznymi powstałymi w użytkowaniu sprężarek tłokowych. Separatory kondensatu są coraz częściej wykorzystywane przez większość polskich przedsiębiorstw.

Jak wykorzystać separatory kondensatu w procesie oczyszczania produktu ubocznego powstałego w procesie sprężania powietrza?

Separator kondensatu potrafi odseparować cząsteczki oleju od wody, a także przynosi bezsprzeczne korzyści związane z wykorzystaniem tego typu sprzętu. 

Użycie separatorów kondensatu nie wpływa na obniżenie wydajności działania urządzeń czy instalacji służącej do wytwarzania sprężonego powietrza. Ponadto, sprzęt w postaci separatora kondensatu nie stanowi dużego obciążenia finansowego dla przedsiębiorstwa wynikającego z potrzeby zakupu tego typu urządzenia. Nowej generacji separatory kondensatu działają bezawaryjnie przez bardzo długi czas, dzięki czemu właściciel przedsiębiorstwa nie musi martwić się o jakiekolwiek restrykcje ze strony inspekcji ochrony środowiska.

Wykorzystując dobrej jakości urządzenia do gospodarowania kondensatem można pozbyć się wielu problemów z jego utylizacją, a także oczyszczaniem. Dodatkowo, zakup separatorów kondensatu jest rozwiązaniem bardzo opłacalnym, ponieważ redukuje koszty związane ze zleceniem utylizacji kondensatu firmom zewnętrznym.

Źródło: Almig Kompressoren Polska – sprężarki powietrza

0 Comments

Leave a Comment