1. Odkryj potencjał rynku lokalnego dla swojej firmy
 2. Czy to grzyb na ścianie?
 3. Pierwsze kroki z nową stroną internetową i SEO – kluczowe kwestie do rozważenia
 4. Wycieki w instalacji sprężonego powietrza — jak je zlokalizować?
 5. Faktoring w transporcie – na czym polega? 4 powody, które sprawiają, że firmy spedycyjne, logistyczne i transportowe decydują się na niego
 6. Kogo i co chroni Prawo autorskie?
 7. Cofnięte lub ograniczone pozwolenie wodnoprawne – a odszkodowanie?
 8. USG Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych – gdy miewasz omdlenia i zawroty głowy
 9. Zbiornik podziemny na gaz – gdzie się sprawdzi?
 10. Jaki wpływ na pacjenta ma wystrój sali operacyjnej?
 11. Wilgotność sprężonego powietrza — dlaczego powinna być jak najniższa?
 12. HDS-y – kiedy warto je wynająć
 13. Program Agroenergia 2020 – zasady, warunki, jak skorzystać?
 14. Lustra w małej przestrzeni – powiększ optycznie wnętrze
 15. Ceremonia pogrzebowa – kto zajmie się jej organizacją?
 16. Styczniki modułowe – wszystkie potrzebne informacje
 17. Czy Łomianki to dobre miejsce dla rodziny?
 18. Zakres automatyki w Smart Home
 19. Jakie są cele przeprowadzenia audytu RODO
 20. Urządzenia do gospodarowania kondensatem
 21. Rękawice robocze – solidna ochrona rąk pracowników
 22. Czy fotowoltaika jest opłacalna?
 23. Zadania inspektora ppoż
 24. Wyposażenie do sklepów z artykułami do domu – znajdziesz w chińskich centrach
 25. Posiłki dietetyczne do domu – wygoda i zdrowie
 26. Jak wybrać kasę fiskalną do warsztatu samochodowego?
 27. Usługi kancelarii prawnej dla biznesu
 28. Balustrady ze stali nierdzewnej – dlaczego warto je wybrać?
 29. Dlaczego warto zainwestować w SEO?
 30. Rusza nabór wniosków do programu „Czyste powietrze 2.0”
 31.  Rzeczoznawca budowlany – błędy w wykończeniu ścian
 32. Tynki akrylowe – najpopularniejsze wykończenie elewacji
 33. Czy konwojowanie gotówki jest bezpieczne?
 34. Jak zorganizować transport maszyn i materiałów budowlanych
 35. Prezentacje multimedialne- nieodłączny element nauki, rozwoju oraz pracy
 36. Sprawdzone narzędzia do gratowania
 37. RODO a przechowywanie i niszczenie dokumentów
 38. Spedytor – specjalista od organizacji transportu 
 39. Jak upiększyć przestrzeń – szkło z nadrukiem
 40. Propan jako uniwersalne paliwo opałowe
 41. Klimatyzatory ścienne Toshiba – rozwiązania dla domu i biura
 42. USG mięśni kończyny górnej i dolnej po urazie
sobota, 22 czerwca, 2024
 1. Odkryj potencjał rynku lokalnego dla swojej firmy
 2. Czy to grzyb na ścianie?
 3. Pierwsze kroki z nową stroną internetową i SEO – kluczowe kwestie do rozważenia
 4. Wycieki w instalacji sprężonego powietrza — jak je zlokalizować?
 5. Faktoring w transporcie – na czym polega? 4 powody, które sprawiają, że firmy spedycyjne, logistyczne i transportowe decydują się na niego
 6. Kogo i co chroni Prawo autorskie?
 7. Cofnięte lub ograniczone pozwolenie wodnoprawne – a odszkodowanie?
 8. USG Dopplera tętnic szyjnych i kręgowych – gdy miewasz omdlenia i zawroty głowy
 9. Zbiornik podziemny na gaz – gdzie się sprawdzi?
 10. Jaki wpływ na pacjenta ma wystrój sali operacyjnej?
 11. Wilgotność sprężonego powietrza — dlaczego powinna być jak najniższa?
 12. HDS-y – kiedy warto je wynająć
 13. Program Agroenergia 2020 – zasady, warunki, jak skorzystać?
 14. Lustra w małej przestrzeni – powiększ optycznie wnętrze
 15. Ceremonia pogrzebowa – kto zajmie się jej organizacją?
 16. Styczniki modułowe – wszystkie potrzebne informacje
 17. Czy Łomianki to dobre miejsce dla rodziny?
 18. Zakres automatyki w Smart Home
 19. Jakie są cele przeprowadzenia audytu RODO
 20. Urządzenia do gospodarowania kondensatem
 21. Rękawice robocze – solidna ochrona rąk pracowników
 22. Czy fotowoltaika jest opłacalna?
 23. Zadania inspektora ppoż
 24. Wyposażenie do sklepów z artykułami do domu – znajdziesz w chińskich centrach
 25. Posiłki dietetyczne do domu – wygoda i zdrowie
 26. Jak wybrać kasę fiskalną do warsztatu samochodowego?
 27. Usługi kancelarii prawnej dla biznesu
 28. Balustrady ze stali nierdzewnej – dlaczego warto je wybrać?
 29. Dlaczego warto zainwestować w SEO?
 30. Rusza nabór wniosków do programu „Czyste powietrze 2.0”
 31.  Rzeczoznawca budowlany – błędy w wykończeniu ścian
 32. Tynki akrylowe – najpopularniejsze wykończenie elewacji
 33. Czy konwojowanie gotówki jest bezpieczne?
 34. Jak zorganizować transport maszyn i materiałów budowlanych
 35. Prezentacje multimedialne- nieodłączny element nauki, rozwoju oraz pracy
 36. Sprawdzone narzędzia do gratowania
 37. RODO a przechowywanie i niszczenie dokumentów
 38. Spedytor – specjalista od organizacji transportu 
 39. Jak upiększyć przestrzeń – szkło z nadrukiem
 40. Propan jako uniwersalne paliwo opałowe
 41. Klimatyzatory ścienne Toshiba – rozwiązania dla domu i biura
 42. USG mięśni kończyny górnej i dolnej po urazie

Wielu twórców poszukuje informacji na temat tego, co podlega ochronie własności intelektualnej i jakiego typu utwory mogą być zabezpieczone poprzez przepisy dotyczące ochrony praw autorskich i praw pokrewnych. Warto poznać odpowiedź na to pytanie, ponieważ prawo autorskiemu podlega wiele dzieł twórczych, niezależnie od formy, jaką posiadają.


Czym jest prawo autorskie?

Coraz więcej osób znajduje zatrudnienie w branżach wymagających samodzielności, kreatywności i innowacyjności. W związku z tym pojawia się wiele oryginalnych dzieł twórczych, które wymagają prawidłowego zabezpieczenia. Jednym z jego form są prawa autorskie, które stanowią formę ochrony własności intelektualnej. Przy jej pomocy twórcy mogą kontrolować ich dystrybucję, a także mieć pieczę nad reprodukcją. Pozwala to posiadaczowi praw autorskich na dysponowanie zestawem praw wyłącznych z uwzględnieniem wyjątków od tej ochrony.

Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych jest domeną prawa cywilnego. Przynależą one co do zasady twórcom – autorom danego utworu bądź też innemu uprawnionemu do niego podmiotowi. Osoba ta może nie tylko korzystać i decydować o eksploatacji danego utworu, ale także czerpać z niego bezpośrednie bądź pośrednie benefity w postaci korzyści majątkowych.

Kogo i co zabezpiecza prawo autorskie?

Przedmiot prawa autorskiego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, obejmuje każdy przejazd twórczej działalności posiadającej indywidualny charakter, bez względu na jego postać, wartość, przeznaczenie bądź też sposób wyrażania. Ochrona praw autorskich działa w sposób automatyczny. Oznacza to, że chroni ona dany utwór z chwilą jego powstania, bez konieczności dopełnienia jakiejkolwiek formalności. W związku z powyższym twórca, który nie ukończył jeszcze swojego dzieła również może objąć go ochroną prawem autorskim i tym samym zabezpieczyć przed wykradzeniem, bezprawnym użytkowaniem, eksploatowanym w nieprawidłowy sposób, kopiowaniem czy też modyfikowaniem niezgodnie z wolą autora. Kluczową kwestią jest to, iż przedmiot prawa autorskiego może być zarówno dziełem literackim, artykułem prasowym, a także przedmiotem w postaci rzeźby, obrazu czy innego wytworu dzieł plastycznych.

Ochrona praw autorskich rozciąga się także na teksty tworzone na zamówienie danego klienta, względem których nie przekazano majątkowych praw autorskich. Dzieje się tak z przypadku, gdy osoba zlecająca wykonanie tekstów bądź innych dzieł nie uiściła za nie należnej zapłaty w wyznaczonym terminie. Wówczas nie może ona dysponować żadnym dziełem, ponieważ nie posiada do niego praw autorskich.

Wyłączenie ochrony prawa autorskiego – pod jakimi warunkami funkcjonuje ta zasada?

Polski ustawodawca przewidział kilka rodzajów treści, których nie można określić przedmiotem prawa autorskiego, ponieważ nie korzystają one z ustawowej ochrony. Chodzi tutaj przede wszystkim o następujące dzieła, do których należą:

 • opublikowane opisy patentowe,
 • publikowane opisy ochronne,
 • proste informacje prasowe,
 • dokumenty urzędowe,
 • materiały,
 • znaki,
 • symbole,
 • akty normatywne,
 • urzędowe projekty aktów normatywnych.

Wyżej wymienione utwory nie wchodzą w zakres przedmiotowy prawa autorskiego. Są one traktowane jako materiały, wobec których prawa autorskie nigdy nie mogły powstać lub też jako utwory, wobec których wygasły prawa autorskie majątkowe, ponieważ należą one obecnie do domeny publicznej.

Materiały pochodzące z urzędu lub innych instytucji publicznych wykonujących zadania publiczne nie są objęte ochroną prawa autorskiego.

Istnieje podział na autorskie prawa osobiste, a także autorskie prawa majątkowe. Pierwsze z nich nadają prawo autora do bezpośredniego powiązania jego dzieła z jego personaliami. Z kolei autorskie prawa majątkowe obejmują monopol praw majątkowych ustanowionych na rzecz autora danego utworu bądź też posiadacza praw, który uzyskał je na mocy zawartego porozumienia dotyczącego korzystania z utworu – umowy z autorem danego dzieła.

Każdemu twórcy przysługują prawa autorskie. Dzięki nim można zabezpieczyć stworzony przez siebie utwór w taki sposób, aby nie korzystały z niego w sposób bezprawny osoby trzecie. Chodzi tutaj przede wszystkim o eksploatowanie go w postaci kopiowania, modyfikowania czy też przywłaszczania.

źródło: Kancelaria adwokacka Sawicki i Wspólnicy

0 Comments

Leave a Comment